»   HOME
»   DESPRE NOI
»   CONTACT
»   SITEMAP
Evaluarea riscului producerii atmosferelor explozive  |   Servicii de consultanta  |   Legislatie

Evaluarea riscului producerii atmosferelor explozive


Evaluarea riscului producerii atmosferelor potenţial explozive este un standard legiferat de norma europeană ATEX 100a ATEX 95 (adiţional ATEX 118a şi ATEX 137) şi ATEX 94/9/EC şi regăsit în legislaţia românească prin H.G. 1058 din 2006.

Acest tip de evaluare aparţine domeniului Sănătăţii şi Securităţii Muncii şi se poate realiza de către Serviciul Intern SSM (dacă sunt îndeplinite standardele de competenţă din HOTĂRÂREA nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006) [detalii ▼]

Instanţa de control pentru evaluarea riscului producerii atmosferelor potenţial explozive şi elaborarea DOCUMENTULUI PRIVIND PROTECŢIA ÎMPOTRIVA EXPLOZIILOR este Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). Anexa 4.2 referitoare la Documente ce pot fi solicitate de inspectorii de muncă în timpul controalelor Cap. A Documente uzuale ce pot fi solicitate de inspectorii de muncă în timpul controalelor (cu nominalizarea reglementărilor care impun verificarea acestora) punctul 36.

Alte norme care reglementează acest domeniu sunt: [detalii ▼]

Priotech oferă servicii de evaluare a nivelului de risc de producere a exploziilor (atmosfere potential explozive) conform. H.G. 1058 din 2006
La acest domeniu fac referire:
Conform H.G. 1058/2006, orice angajator are cel puţin următoarele obligaţii: [detalii ▼]

Evaluarea nivelului de securitate comportă următoarele etape:
 • identificarea pericolelor;
 • identificarea salariaţilor care sunt expuşi la aceste pericole;
 • estimarea riscurilor: calitativă sau cantitativă;
 • examinarea posibilităţilor de eliminare a riscurilor la sursă sau de diminuare a acestora.
PRIOTECH elaborează acest document care cuprinde:
 • prezentarea instrumentului evaluării;
 • modul de aplicare şi control;
 • identificarea şi evaluarea propriu-zisă a riscurilor producerii atmosferelor explozive;
 • zonarea - clasificarea şi marcarea zonelor conf. anexei 1 din HG 1058
 • identificarea locurilor cărora li se aplica cerinţele minime stabilite în anexa nr. 2;
 • analiza factorilor emergenţi producerii unei atmosfere potenţial explozive;
 • concluzii şi recomandări privind menţinerea şi îmbunătăţirea nivelului de securitate.
Evaluarea necesită analiza unor documente ale clientului, lucru care se realizează în preţul întregii evaluări.
Procesul de evaluare a riscurilor de producere a atmosferelor potenţial explozive trebuie iniţiat de conducerea persoanei juridice.
COPYRIGHT © PRIOTECH 2009
Home
Evaluarea riscului producerii atmosferelor explozive
Servicii de consultanta
Legislatie
Despre noi
Contact
Reprezentant oficial
Home
Home
Valid HTML 4.01 Transitional