»   HOME
»   DESPRE NOI
»   CONTACT
»   SITEMAP
Evaluarea riscului producerii atmosferelor explozive  |   Servicii de consultanta  |   Legislatie

Servicii de consultanta


Servicii de consultanţă pentru activităţile de prevenire şi protecţie ce sunt organizate de serviciile interne (proprii societăţii dumneavoastră) în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii:
 • întocmirea documentaţiei necesare în relaţia cu autoritaţile de control şi supervizare;
 • propuneri privind modul de organizare a activităţii SSM;
 • organizarea verificării la nivel de societate;
 • urmărirea verificărilor periodice, evidenţa echipamentelor de muncă şi protecţie conform HG 1146 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 • întocmirea fişei de evaluare a riscurilor PSS şi a listei de propuneri de dotare;
 • întocmirea deciziei de organizare a CSSM - Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă;
 • întocmirea de modele de documente ce trebuie încheiate în activitatea CSSM;
 • identificarea pericolelor - riscurilor conform fişei PSS - fişa de protecţie a securităţii şi sănătăţii în muncă, document intern aparţinând clientului;
 • evaluarea riscurilor pe locuri/posturi de muncă conform procedurilor;
 • propuneri pentru elaborarea planului de prevenire şi protecţie;
 • elaborarea instrucţiunilor specifice locurilor/posturilor de muncă;
 • elaborarea unui regulament intern în domeniul SSM pentru societatea clientului;
 • prelucrarea sarcinilor conform HG 1425/2006 pentru serviciul intern de prevenire şi protecţie;
 • elaborare şi consultanţă cu privire la întocmirea fişelor de post, contractelor de cofidenţialitate, organigrame.
COPYRIGHT © PRIOTECH 2009
Home
Evaluarea riscului producerii atmosferelor explozive
Servicii de consultanta
Legislatie
Despre noi
Contact
Reprezentant oficial
Home
Home
Valid HTML 4.01 Transitional